Hållbar design

Porin Matti
eldstäder

Porin Matti kombinerar en tidlös stil och funktionalitet. 1930-talets konstruktion går samman med den klassiska formen designad av Timo Sarpaneva. Utifrån dessa utgångspunkter samt med respekt och hänsyn till traditioner och nutida krav skapas också de nya eldstäderna.

Tidlös och pålitlig

Värmer redan i tankarna

Porin Matti lämpar sig bra i små utrymmen och värmer effektivt. Därutöver är Porin Matti en framgångsrik pärla av finländsk formgivning. Det är Timo Sarpaneva som har skapat Porin Mattis tydliga, anspråkslösa och enkla form. I vårt färgsortiment är det enkelt att hitta en kamin som passar bra till just din inredning.

Behaglig värme

Porin Matti förenar en braskamins och en värmelagrande kamins egenskaper. Värmen strålar ut från ytan strax efter tändning och när elden har slocknat avger Porin Matti värme i cirka tio timmar. Variationerna i rumstemperaturen är små och behagliga. Ytan på eldstaden blir inte heller brännhet vilket är bra med tanke på säkerhet och skyddsavstånd.

Enkel och snabb att installera

Det är enkelt att ta i bruk Porin Matti-kaminen när anslutningen med rökkanalen har förberetts i förväg. Anvisningar om dimensionerna på rökkanalanslutning och förutsatta säkerhetsavstånd ges till kunden vid beställning. När Porin Matti har levererats behöver kaminen bara flyttas på sin plats och anslutas till skorstenen.

Högteknologi med ett reglage

Porin Matti är modern och uppfyller miljökraven. Porin Matti bränner veden rent och med hög verkningsgrad. En förbränningsluftregulator har tillagts för att underlätta bruket. Regulatorn garanterar att enbart oundvikliga rökgaser och spillvärmen leds ut ur skorstenen. Förbränningsluften leds åt rätt håll i rätt grad. Eldstadens låsbara lucka bidrar till säkerheten och förhindrar läckage.

Teknisk information

Mått

Bredd: 540 mm
Djup: 370 mm
Höjd: 1010 mm
Vikt: 200 kg

Minsta avstånd till brännbart material

sida: 50 mm
bak: 50 mm
topp: 1000 mm
framför: 1000 mm

Färger

Kerma (RAL 1015)
Hehku (RAL 3011)
Havu (RAL 6005)
Piki (RAL 9005)
Metalli
Lumi (RAL 9003)
Grafiitti (RAL 7011)