Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

PK-Levy Oy (2171762-5)
Teollisuustie 6A, 75530 Nurmes

Rekisteriasioita hoitava henkilö

PK-Levy Oy/Pasi Karjalainen sähköposti: pasi.karjalainen@porinmatti.fi
Puhelinnumero: +358 45 162 3590

Rekisterin nimi

Porin Matti -asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on ottanut yhteyttä porinmatti.fi –yhteydenottolomakkeella tai tehnyt ostoksia.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Porin Matti -asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Porin Matti liiketoiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Porin Matti -mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Porin Matti asiakasrekisterin ylläpitäjä saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita.

Porin Matti asiakasrekisterinpitäjällä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä porinmatti.fi asiakaspalveluun, sähköpostitse info@porinmatti.fi tai puhelimitse +358 45 162 3590.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Porin Matti asiakasrekisterin ylläpitäjän käytössä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Porin Matti liiketoiminnan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanalla suojatulla palvelimella.

GDPR dokumentaatio

Rekisterinpitäjänä toimii PK-Levy Oy. Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti porinmatti.fi -sivustolla olevan lomakkeen välityksellä.

Keräämme asiakkaista asiakasrekisteriä, jossa tietoina ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tilaustiedot. Rekisterinpidon tarkoituksena on kaupankäynnin mahdollistaminen.

Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle. Asiakasrekisteri on suojattu tietoteknisin toimenpitein.